Referat: #Boken2016 – marknaden, trender och analyser

Referat: #Boken2016 – marknaden, trender och analyser

Facebook är en bra kanal för att marknadsföra självhjälpsböcker, dyra inbundna böcker säljer bra i oberoende butiker och de bäst säljande böckerna förra året i kategori fakta och barn var egenutgivna. Det är tre saker som fastnade från årets branschevent som arrangerades av Förläggareföreningen. För att läsa mer om detta och vikten av bra försäljningsstatistik så läser du hela inlägget.

Jag har blivit med Facebook-sida (och strategi!)

Har du sett Facebook-rutan till höger? Jag har skaffat mig en Facebook-sida för mitt professionella jag som skribent, kommunikatör och inspiratör. Jag har tidigare skrivit om hur jag använder Facebook i marknadsföringen av min första bok, för- och nackdelar med en Facebook-sida, integrering med webbsida, reklam och strategi. Framförallt det sistnämnda hade jag problem med. Men nu har jag skrivit en.