Fullsatt när Preera bjöd på Frihet & Co

Fullsatt när Preera bjöd på Frihet & Co

Bok och intryck från frukostmingel i fredags! Isaac Getz tes är att i grunden vill majoriteten av alla medarbetare göra ett gott jobb. Om medarbetarna behandlas som jämlikar, ges frihet och möjlighet att växa kommer de att ta egna initiativ och genomföra dessa. Han visar med flera exempel på hur detta leder till att produktivitet och lönsamhet ökar i de företag som han kallar frihets-företag, varför-företag eller företag med delaktighetskultur.

Skrota PRAO – svar till praokramarna

Jag har sedan 1992 i olika former varit engagerad i att inspirera elever att välja en naturvetenskaplig eller teknisk karriär. Jag har både varit utförare av projekt, agerat expert samt finansierat projekt. Jag anser att jag idag har jag en god kännedom om vilka arbetsmetoder som ger resultat. Och jag säger att PRAO är ett av de minst effektiva sätten, i förhållande till resursåtgång.

Blev glad över Cordovans presentation om Employer Branding

Jag blev så glad i torsdags när jag lyssnade på en presentation om Employer Branding på Cordovan. Jag vet inte hur många gånger genom åren jag pratat med folk som (i de fåtal fall de hört ordet) satt likamedtecken mellan Employer Branding och arbetsmarknadsdagar för studenter. Det känns som jag tvåtusen gånger förklarat att nej, Employer Branding är ett strategiskt arbete med syfte att långsiktigt trygga organisationens överlevnad och det ägs (bör ägas iaf) av företagsledningen.

Offentliga jobb – ett irriterande ansökningsformulär

Ett elektroniskt ansökningsformulär sparar tid för rekryterande organisation som kan sortera ansökningarna men de riskerar missa kvalificerade ansökningar, antingen för att den sökande ledsnar eller för att ansökningsformuläret är för fyrkantigt. Särskilt för en kulturinstitution vore det mer praktiskt med tematiska CV:n än strikt kronologiska.