Min Antibesbok: 4 skäl till val av ämne

Min Antibesbok: 4 skäl till val av ämne

Igår berättade jag att jag valde Antibes som ämne för min nya bok bland annat för att jag hoppas intresset för Antibes ska stiga i och med storfilmen En enkel till Antibes. Det finns fler skäl till ämnesvalet, men jag flyttade dem till ett eget inlägg, detta. 1) för att passa med mitt varumärke, 2) jag har kunskap som gör att jag kan skriva boken snabbt, 3) tajmingen och 4) jag har hjälp.