Skrota PRAO – svar till praokramarna

Jag har sedan 1992 i olika former varit engagerad i att inspirera elever att välja en naturvetenskaplig eller teknisk karriär. Jag har både varit utförare av projekt, agerat expert samt finansierat projekt. Jag anser att jag idag har jag en god kännedom om vilka arbetsmetoder som ger resultat. Och jag säger att PRAO är ett av de minst effektiva sätten, i förhållande till resursåtgång.