Dansant, otroliga foton, rolig! – finfina ord om mina böcker

Dansant, otroliga foton, rolig! – finfina ord om mina böcker

“Du skriver lekande lätt och nästan dansant ibland – det lyser verkligen igenom att du känner stor lust i att berätta, och då blir det ju per automatik också lustfyllt att läsa. I synnerhet som sidorna dessutom är generösa på substans, samtidigt som du visar och bjuder på din person.” Vem som skrev detta samt en uppdatering av vad jag gjort under första kvartalet kan du läsa här.