Pliktexemplar till KB och universitetsbibliotek

När man ger ut en bok blir man odödlig, det ser KB, kungliga biblioteket till. Enligt lag är de nämligen tvungna att spara ett exemplar av allt som publiceras i Sverige. Som utgivare måste man alltså förse dem med ett pliktexemplar, eller egentligen två eller sju. De står för portot men inte trycket. Trycker man boken i Sverige behöver man dock inte bekymra sig, bara betala.