Boken Strövtåg i Funäsfjällen bygger i första hand på egna upplevelser men med stora inslag av kuriosa och fakta. De senare har jag kommit över genom litteraturstudier. Jag har plöjt böcker, artiklar och webbsajter. I boken nämner jag när jag tycker att det är relevant att jag hämtat en viss uppgift från något verk. I nedanstående lista har jag försökt få med de huvudsakliga verk och personer som jag hämtat information från.

 • ABC bland fjällen – Nomadlärarinnan Sigrid Rutfjäll berättar (1990). Upptecknat av Bo Lundmark.
 • Beskrivning till berggrundskartan över Jämtlands län (1998) SGU-rapport av Lars Karis och Arne G.B. Strömberg.
 • Bird of Passage, webbsida och bok om buddistmunken Anagarika Sugata som under andra världskriget var en tysk desertör som passerade genom Härjedalen.
 • Bo Lundmark, tidigare kyrkoherde och historiker har skrivit en lång rad med böcker och artiklar om samer, andra världskriget och sitt eget liv. I dessa har jag hittat flera intressanta detaljer varav några slunkit med i boken.
 • Det dolda landskapet – en alternativ guidebok till Jämtland och Härjedalen (2015) redaktion.
 • Fjällvandra i Härjedalen (2016) av Eva Wallstam och Bo Stensson.
 • Flora för fjällvandrare (2017) Lisa Öberg, Eva Wallstam och Bo Stensson.
 • GOSA – Gårds och Säter Arkivet i Västra Härjedalen.
 • Henrik von Klopps blogg om kraftverk.
 • Historia kring Kölen (1991) Lars Rumar.
 • Härjedalen (1992) Bertil Andersson, Nils-Erik Eriksson och Nils G Lundh.
 • Härjedalens fjällvärld (1996) av Roger Nääs.
 • Härjulfs mat – studier av en vikingagård i Härjedalen (1998) rapport från Institutet för forntida teknik Arwo Pajusi.
 • Jöns Ljungberg och Härjedalens rokoko (2018) Bosse Yman.
 • Livet i en fjällby, Fjällnäs under 40 och 50 talet Karin Bäck Reichl, Barbro Löfroth Johansson, Gun Jonsson Shabetai och Margareta Wessel Carlsson.
 • Lucia Larsdotter från Mittådalen. Häfte av Ewa Ljungdahl och Ingrid Rehnfeldt.
 • Steven Hellan har en blogg om militärhistoria och olika grupper för historieintresserade. I de senare har jag fått massor av tips från flera hjälpsamma personer.
 • Vårt Härjedalen (2014) av Caj och Daniel Källman.

Sedan har jag läst otaliga rapporter och dokument från kommunen, länsstyrelsen och Jämtland Härjedalen turism. Allt från designprogram, kulturmiljö och detaljplanering. Har även skummat en del renbetesdomar. Jag har strävat efter att alltid hitta två eller flera källor till allting, helst sådana som är oberoende av varandra och inte har kopierat varandra men det har inte alltid varit möjligt. I de fall jag hittat olika uppgifter om exempelvis årtal har jag redovisat båda, utelämnat exakt årtal eller gjort en bedömning av vilken källa som är mest tillförlitlig.

Den främsta urvalsprincipen om vad som är med och inte är: var detta något som intresserade eller överraskade mig?