Mars 2021: Perfekta skidspår inramade av vita björkar i Funäsfjällen

Mars 2021: Perfekta skidspår inramade av vita björkar i Funäsfjällen

Trettio mil perfekta skidspår binder samman Fjällnäs, Tänndalen, Tännäs, Funäsdalen, Bruksvallarna och Ramundberget. I varje by finns det kortare eller längre rundspår, ibland med elljus. De är ofta mer eller mindre kuperade. De långa relativt flacka transitspåren mellan byarna går främst i dalgångarna. De kompletteras på vårvintern med leder tvärs över kalfjället.

Februari 2021: Snötyngda fjällbjörkar i Funäsfjällen

Februari 2021: Snötyngda fjällbjörkar i Funäsfjällen

Fjällbjörk är den subalpina zonens karaktärsväxt. Det finns fjällbjörkskogar där stammarna står spikraka i givakt och så finns det krokiga solitärer som växer i kanterna av myrar. Björken växer överallt men floran under varierar. Där det finns kalk i berggrunden eller löst i vattnet blir det många blommor under, både räknat i antal och i antal arter. En stor del av dessa försökte jag fotografera i somras och några av dem hamnade också i boken ”Strövtåg i Funäsfjällen”.