Referat: Boktips och bokbusiness i sociala medier #smcgbg

Referat: Boktips och bokbusiness i sociala medier #smcgbg

Oktober månads #smcgbg handlade om boktips och bokbusiness i sociala medier. Valet av ämne beror på att jag var moderator. Det blev livliga och spännande diskussioner om hur vi väljer böcker och hur författare kan marknadsföra sig i sociala medier. Redovisningarna sändes live (och går att se i efterhand).

Söka jobb via sociala medier #smcgbg

Söka jobb via sociala medier #smcgbg

Rekordmånga hade slutit upp på Incontro igår när Social Media Club Göteborg hade tema att söka jobb via sociala medier. I den grupp jag ingick i koncentrerade vi oss på att spåna över hur vi tror att framtidens rekrytering kommer att se ut. Vi vände och vred på frågan både ur arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv och enades om två trender vi tror på.