Referat: #Boken2016 – marknaden, trender och analyser

Referat: #Boken2016 – marknaden, trender och analyser

Facebook är en bra kanal för att marknadsföra självhjälpsböcker, dyra inbundna böcker säljer bra i oberoende butiker och de bäst säljande böckerna förra året i kategori fakta och barn var egenutgivna. Det är tre saker som fastnade från årets branschevent som arrangerades av Förläggareföreningen. För att läsa mer om detta och vikten av bra försäljningsstatistik så läser du hela inlägget.

Referat: Bokens skyltfönster #Helms16

Referat: Bokens skyltfönster #Helms16

”Bokens skyltfönster – nya och gamla handelsvägar till läsaren” lockade storpublik till Stockholms universitetsbibliotek 9 februari 2016. De fick höra att förändringar i bokbranschen ofta beror på faktorer utanför branschen, att bokrecensioner inte säljer böcker och en hel del annat. Läs mitt referat om du vill veta mer.

Reflektioner: Fem kurser senare…

Reflektioner: Fem kurser senare…

Tre planerade kurser i egenutgivning blev fem (sex) eftersom intresset var så stort bland medlemmarna i Författarförbundet. Feedbacken efteråt var helt enkelt strålande från en stor del av deltagarna men det förekom också en del kulturkrockar. I det här inlägget reflekterar jag över sådant som status på olika typer av författare, kvalitet och framgång.